ابزار های لامرد آی سی تی

IP: 52.23.192.92AnyDesk

نرم افزار NetworX 5.5.5 - نمایش مصرف اینترنت در ویندوز

نرم افزار 3gWatchDog - نمایش مصرف اینترنت در اندروید

Links
AMMYY
Skype Full
Acrobat Reader 11
Flash Player 12 IE
Flash Player 12 Non-IE

ClassicShell
TrojanRemover 6.8.4
Malware Byte 2.02
TuneUp Utilities 2014 , 2015
IDM 6.25
TTP
PP3304


Eset Antivirus : 32bit 64bit
Eset Security  : 32bit 64bit

Game Connection
USB_1000_7


, XS403 , XM535 , XM556 , XM510 , XW510 , Ti510 , XW563
XW564 , XM564 , XW565 , XM565 , WA723 XW569 , XM569
XW618 , XM618
UN3729

Arc
XC711 , XC713 , XC723 , XC801
AirCAM302 , AirCAM307 , AirCAM12
TF
LW7541 , LW7606

PPP : 21 , 22 , 23
btest